Yüksek Dereceli Hücresel Değişiklikler

Yüksek dereceli hücresel değişiklikleri kapsar.

Tüm PAP smear raporların % 0,7’sinde HSIL görülür.

HSIL tespit edilen olgular servikal-rahim ağzı kanseri açısından yüksek risk taşırlar.

Kolposkopi yapılan HSIL olgularının % 53-66 oranında CIN 2-3 saptanır.

LEEP yapılan HSIL olgularında % 84-97 oranında CIN 2-3 saptanır.

 • HSIL olgularında HPV DNA pozitifliği CIN 2-3 saptanma oranı yüksektir. Bu nedenle HSIL takibinde PAP smear ile sitolojik takip ve HPV DNA testlerine gerek yoktur.

 • HSIL olguların eksizyonel-cerrahi yöntemler (LEEP) önerilir.

 • HSIL tespit edilen gebelerde postpartum 6. Haftada LEEP önerilir.

 • 20 yaş altı adolesan olgularda CIN 2-3 kendiliğinden geriler. LEEP önerilmez.

 • 20 yaş altı adolesan olgularda Kolposkopi önerilir. Kolposkopi yeterli ve ECC-endo servikal küretaj negatif ise 24 ay boyunca 6 ay aralarla PAP sitoloji takibi önerilir.

 • 20 yaş altı adolesan olgularda Kolposkopide HSIL tespit edilirse veya sitolojide bir yıl boyunca HSIL kalıcı şekilde devam ederse biyopsi-LEEP önerilir. 24 aylık takip boyunca CIN 2-3 ısrarla devam ederse LEEP-eksizyonel cerrahi girişim önerilir.

 • Eğer LEEP işlemi sonrası CIN 2-3 tespit edilemezse 6 ay ara ile Kolposkopi ve/veya sitolojik takip önerilir.

 • Ardışık iki PAP’smear negatif rapor edilen HSIL olguları normal rutin takibe alınır.

HSIL tanısı alan ve LEEP önerilmeyen durumlar

 • Kolposkopi uygulanmadıysa

 • Histolojik olarak CIN 2-3 tanısı yok ise

 • Endoservikal örneklemede CIN tespit edilmediyse

 • Sadece HPV DNA ve sitoloji yapıldıysa LEEP önerilmez.

Gebe olgularda HSIL yönetimi

 • Gebelikde HSIL tespit edilirse Kolposkopi önerilir.

 • CIN 2-3 veya kanser şüphesi uyandıran lezyonlar varsa servikal biyopsi önerilir.

 • Gebelikte endo servikal küretaj kabul edilebilir bir yöntem değildir.

 • Sitolojik inceleme-Kolposkopi veya servikal biyopside invaziv kanser şüphesi yoksa gebelikte LEEP önerilmez.

 • CIN 2-3 yoksa sitoloji ve kolposkopi postparum 6. Haftada yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Yüksek Dereceli Hücresel Değişiklikler için yorumda bulun

  Yüksek Dereceli Hücresel Değişiklikler için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Yüksek Dereceli Hücresel Değişiklikler için ilk yorumu yapabilirsin.