Düşük Dereceli Skuamöz Hücreleri

LSIL; düşük dereceli skuamöz hücreleri ifade eder.

Tüm PAP smear testlerinin% 2,9’unda LSIL tanısı rapor edilmektedir.

LSIL olguların % 77’sinde yüksek riskli HPV DNA pozitifliği tespit edilmiştir.

LSIL tespit edildiğinde başlangıçta yapılan ilk Kolposkopide % 12-16 oranında CIN 2-3 (HSIL) saptanır.

ASC-US ve LSIL tespit edilen ve yüksek riskli HPV DNA’sı pozitif olgularda aynı oranda CIN 2-3 saptanır ve aynı şekilde takip-tedavi edilirler.

 • LSIL tespit edilen olgulara Kolposkopi ve KOLPOSKOPİ eşliğinde biopsi önerilir.

 • Yeterli Kolposkopik incelemede CIN 2-3 tespit edilemeyen LSIL olgularında 12. Ayda HPV DNA testi veya 6 ay ara ile iki kez PAP smear sitoloji takibi önerilir. Bu takiplerde HPV DNA negatif tespit edilirse veya ardışık iki PAP smear negatif rapor edilirse hasta rutin tarama programına alınır.

 • Takipte HPV DNA pozitif ve/ veya ASC-US ve üzeri lezyon rapor edilirse Kolposkopi önerilir.

 • LSIL olgularında CIN tanısı rapor edilmezse tanı amaçlı eksizyonel cerrahi yöntemler ( LEEP- KONİZASYON – HİSTEREKTOMİ ) önerilmez.

 • Kolposkopi yetersiz veya Kolposkopide lezyon tespit edilemeyen olgulara ECC- Endo-servikal küretaj önerilir. Endo-servikal küretaj LSIL tanısı almış gebelere önerilmez.

 • 20 yaş altında adelosan LSIL tanısı alan olgularda HPV DNA testi önerilmez. Bu hastalarda HPV DNA pozitifliği varsa bile takip değiştirilmez.

 • 20 yaş altında 12 aylık sitoloji takibinde HSIL , 24 aylık sitolojik talipde ASC-US ve üzeri lezyon varsa Kolposkopi önerilir.

POSTMENOPOZAL OLGULARDA LSIL TAKİBİ

 • HPV DNA testi önerilir.

 • Eğer HPV DNA testi negatif veya Kolposkopide CIN tespit edilmediyse 12.ayda PAP smear ve servikal sitoloji önerilir.

 • HPV DNA pozitif veya sitolojide ASC-US ve üzeri lezyon varsa Kolposkopi önerilir.

 • Ardışık PAP smear takibi (6. ve 12. aylarda iki kez)

 • Ardışık iki PAP smear testi negatif ise rutin takip programına alınır.

 • Kolposkopi önerilir.

 

GEBE OLGULARDA LSIL TAKİBİ

 • 20 yaş altı gebe hastalarda 6 ay ara ile iki kez sitolojik takip önerilir.

 • 20 yaş üstü gebe hastalarda Kolposkopi tercih edilmelidir.

 • Başlangıç Kolposkopisinde CIN 2-3’den şüphe duyulmuyorsa doğum sonrası-postpartum takip önerilir.

 • Gebe kadınlarda ECC-Endo-servikal küretaj önerilmez.

Bir cevap yazın

Or

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Düşük Dereceli Skuamöz Hücreleri için yorumda bulun

  Düşük Dereceli Skuamöz Hücreleri için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Düşük Dereceli Skuamöz Hücreleri için ilk yorumu yapabilirsin.