Aile Terapisi Nedir?

Aile terapisi, ailenin karşılaştığı güçlüklerle bir bütün olarak baş edebilmesi için ailenin psiko-sosyal yönden desteklenmesi esasına dayalı bir tedavi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım ailede bireyi güçlendirmek, sosyal çevresi ile olan sorunlarını çözümlenmesinde bireye yardımcı olmaktadır.

Aile terapisi, sorun çözme sürecine tüm aileyi katmaya amaçlayan oldukça yeni bir yaklaşımdır. Daha önceki yaklaşımlar hedef olarak bireyin davranışlarını değiştirmeyi ele almışlar ve sorunların nedenlerini bireyin kişilik yapısında aramıştır. Oysaki davranış değişikliği yaratmak yada pozitif davranış geliştirmek bireyin kişiliğinden ziyade çoğu zaman sonuçlarının maliyetini bilmediği davranışları üzerinde odaklanmalıdır.

Aile tedavisinde de, sorunu çözümlerken doğrudan aile üyeleri arasında etkileşimlerin incelenmesi ve bir ilişkilerin soruna katkısının değerlendirilmesi, kullanılan bir uygulama içimidir.

Aile içi etkileşimin yanı sıra birbirini tamamlaması açısından aile üyelerinin ‘’rolleri’’ bu yapı içerisindeki rol dağılımı ve rol beklentilerinin sorunla ilişkisini ortaya koymakta ve çözümlemektedir. Sherman ‘’Bireyi tedavi etmenin en iyi yolu ailesini tedavi etmektedir.’’ Düşüncesini ileri sürerek ailenin birey üstündeki rolünü önemine vurgu yapmıştır.

Aile Terapisinin Amacı

Aile üyelerinin ruhsal sağlıklarını düzeltmek, heyecansal bozukluklarını iyileştirmek, böylece aile sisteminin aile içinde ve çevresinde uyumunu sağlayarak işlerliğini devam ettirmektedir.

 • Ailedeki kişiler arası ilişkilerin altında yatan kaygı ve çatışmaları gidermek ve onarmak.

 • Aile bireyleri arasındaki anlayış ve hoşgörünün arttırılması ve duygusal olarak işbirliği oluşturmak.

 • Aile içindeki veya dışındaki krizlere karşı ailenin dayanıklılığını ve işbirliğini arttırmak.

 • Ailedeki farklı kuşaklar ve cinsler arasındaki rol çatışmalarının giderilmesi, uygun rol davranış ve becerilerinin kazanılması.

 • Aile sisteminde özgürlük, sorumluluk ve toplumsal değerler arasında bir denge kurmak.

 • Evliliğe hazırlık.

 • Eşler arasındaki uyumsuzlukların düzeltilmesi.

 • Tek ebeveynlik.

 • Ebeveyn-Çocuk ilişkisinden doğan sonuçlar.

 • Aile içi rol ve sorumlulukların dağılımı.

Aile Çift/İlişki Terapisine Hangi Durumlarda Başvurmak Gerekir?

Aile ilişkilerinde problem yaşayan herkes bu terapi yönteminden yararlanabilir. Aslında sadece aile bireyleri değil ilişki yaşayan ve ilişkisinde problemleri olan herkes bu terapi başvurabilir. Kullanım alanlarından bazıları:

 • Eşler arasındaki ilişki

 • Evlilik problemleri

 • Boşanma

 • Çocuk, ergen, yetişkin ruh sağlığı

 • Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri

 • Alkol ve madde kullanımı

 • Yas, kayıp, travmalar

 • Duygusal istismar, ihmal, şiddet

 • Anksiyete ve depresyonun da içeren duygusal bozukluklar

 • Psikoseksüel gelişim zorlukları

 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkisi

 • Travma sonrası çocuklara, gençlere ve yetişkinlere destek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Aile Terapisi Nedir? için yorumda bulun

  Aile Terapisi Nedir? için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Aile Terapisi Nedir? için ilk yorumu yapabilirsin.